(B)HİKMET EMİR

 • : B-10010-70108
 • : Bay
 • : 11
 • : 80 cm
 • : 82 cm
 • : 81 cm
 • : 132 cm
 • : 35 kg
 • : Kumral
 • : Siyah
 • : Mersin
 • : Fotomodel
  : Reklam
  : Çocuk Model
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu