(B) SALİH

 • : B-62007-19906
 • : Bay
 • : 24
 • : 97 cm
 • : 84 cm
 • : 100 cm
 • : 175 cm
 • : 75 kg
 • : Koyu Kahve
 • : Ela
 • : Gaziantep
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Tiyatro
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu