(B)EGE

 • : B-90944-60602
 • : Bay
 • : 10
 • : 80 cm
 • : 70 cm
 • : 83 cm
 • : 138 cm
 • : 39 kg
 • : Kumral
 • : Kahve - Yeşil
 • : Bursa
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Tiyatro
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu