(B)RASİM MERT

 • : B-80209-19903
 • : Bay
 • : 22
 • : 95 cm
 • : 88 cm
 • : 101 cm
 • : 177 cm
 • : 70 kg
 • : Koyu Kahve
 • : Koyu Kahve
 • : Ankara
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu