(B)AZAT

 • : B-80213-55510
 • : Bay
 • : 22
 • : 92 cm
 • : 83 cm
 • : 96 cm
 • : 174 cm
 • : 66 kg
 • : Siyah
 • : Koyu Kahve
 • : Ankara
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Tiyatro
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu