MEHMET

 • : B-52013-26201
 • : Bay
 • : 25
 • : 86 cm
 • : 76 cm
 • : 93 cm
 • : 165 cm
 • : 55 kg
 • : Koyu Kahve
 • : Ela
 • : Afyonkarahisar
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Sinema
  : Tiyatro
  : Reklam
  : Dizi/Klip Oyuncusu