(B)BATUHAN

 • : B-90921-55502
 • : Bay
 • : 19
 • : 109 cm
 • : 103 cm
 • : 112 cm
 • : 185 cm
 • : 95 kg
 • : Açık Kahve
 • : Kahve
 • : Bursa
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Tiyatro
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu