ÖZKAN

 • : B-05102-55504
 • : Bay
 • : 25
 • : 86 cm
 • : 72 cm
 • : 90 cm
 • : 170 cm
 • : 60 kg
 • : Siyah
 • : Kahve
 • : Uşak
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Reklam
  : Tiyatro
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu