(A)SEVCAN

 • : B-80191-81805
 • : Bayan
 • : 28
 • : 84 cm
 • : 80 cm
 • : 90 cm
 • : 166 cm
 • : 50 kg
 • : Siyah
 • : Siyah
 • : Ankara
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Tiyatro
  : Reklam
  : Dizi/Klip Oyuncusu