(B)CANER

 • : B-83801-90901
 • : Bay
 • : 31
 • : 96 cm
 • : 94 cm
 • : 108 cm
 • : 180 cm
 • : 81 kg
 • : Siyah
 • : Açık Kahve
 • : Kocaeli
 • : Fotomodel
  : Modellik
  : Host/Hostes
  : Sinema
  : Tiyatro
  : Reklam
  : Dizi/Klip Oyuncusu