(B) YUNUS

 • : B-66708-30907
 • : Bay
 • : 36
 • : 108 cm
 • : 105 cm
 • : 103 cm
 • : 173 cm
 • : 86 kg
 • : Siyah
 • : Kahve
 • : Tekirdağ
 • : Reklam
  : Sinema
  : Dizi/Klip Oyuncusu